RSIN 856189911
 
Bestuurssamenstelling:
 
Directeur Bestuurder J. van Welsenis, bezoldigd
 
Raad van Toezicht;
 
Lid, B. Noordzij  onbezoldigd
 
Lid, J. Brökling onbezoldigd
 
Lid, M. Mulder, onbezoldigd

 

 

 

Anbi verantwoording 2022