WE HOUDEN HET PRIVE

Goed voor Goed helpt mensen door meubels en materialen een tweede kans te geven. In de verschillende kringloopwinkels kunnen mensen voor minder geld mooie spullen aanschaffen. Hiermee verminderen we het consumeren en dragen we bij aan een duurzame samenleving. Daarnaast bieden we mensen een dagbesteding in en op deze locaties om ze te helpen met een nuttige invulling van hun dag. We werken dagelijks met heel veel mensen. Klanten in de winkels, vrijwilligers en begeleiders op de werkvloer en mensen met uiteenlopende hulpvragen. Het respecteren van privacy vinden we belangrijk. Ons team kwaliteit is bezig met het opstellen van onze privacy verklaring waarin wij vertellen over hoe we met persoonsgegevens omgaan. Hierbij alvast een eerste richting in hoe we werken.

Contact en Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom we jouw gegevens nodig hebben, bijvoorbeeld:

  • Je komt bij ons als klant en wilt dat we spullen bij je thuis ophalen of langs brengen. We vragen dan om je contactgegevens.
  • Als je als helpend handje wil bijdragen door je in te zetten voor onze organisatie. We vragen dan om je contactgegevens en misschien aanvullende gegevens over je werkervaring.
  • Als je als organisatie of prive persoon een donatie wilt doen aan Goed voor Goed of Cherity Re-use verwerken wij je contactgegevens en bankrekeningnummer. 
  • Je kunt ook een toeleverancier zijn of een samenwerkingspartner waar wij contactgegevens van nodig hebben.

In al deze contactmomenten houden we rekening met de privacywetgeving. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig en delen ze niet met derden. Behalve als dit voor onze dienstverlening belangrijk is en je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Als jouw gegevens niet meer nodig zijn, verwijderen we ze uit onze bestanden.

Jouw recht is onze plicht

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Vanzelfsprekend is het aan jou als er wijzigingen nodig zijn omdat je gegevens niet goed zijn ingevoerd. Als je een afdruk van je gegevens wilt om bijvoorbeeld bij een andere organisatie te laten zien, is dit mogelijk.

Als je wilt dat jouw gegevens uit onze systemen worden verwijderd, dan zorgen wij ervoor dat de je persoonsgegevens niet meer bij ons geregistreerd staan. Zijn er omstandigheden waarin wij je gegevens nog (denken) nodig te hebben en jij wilt niet dat we ze inzetten, dan kun je bezwaar indienen.

Vraag of klacht?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met contact en/of persoonsgegevens of een klacht hebt over de verwerking ervan, laat ons dit weten via:

Goed voor Goed
Gerard Walschapstraat 9
Sommelsdijk
0187-785180

administratie@goedvoorgoed.nl