WIE ZIJN WIJ?

Een grote mix van vrijwilligers, begeleiders, stagiairs, en mensen die we niet kunnen en willen labelen. In de filosofie van Goed voor Goed is er voor iedereen een plaats in de samenleving. Zoveel als er verschillende mensen zijn, zijn er ook verschillende mogelijkheden om te participeren, mee te doen. 

We zetten ons in voor mensen die geruime tijd geen werk hebben of hebben kunnen vinden, mensen die lichamelijk en/of verstandelijk speciaal zijn en mensen die om andere redenen geen regulier werk kunnen vinden.

Ook mensen die zichzelf als doorsnee of heel gewoon beschouwen kunnen bij ons aan de slag. Vrijwilligers vormen de basis van onze organisatie.

Waar de één begeleiding nodig heeft, geeft de ander dit. Sommigen dragen bij met hun specialisme, anderen coördineren, sturen aan of adviseren. Alle medewerkers brengen hun kwaliteiten in en gaan ’s middag naar huis met een GOED gevoel.

Voor de coördinatie van de werkzaamheden en begeleiding van (zoveel mogelijk) deelnemers, vrijwilligers en stagiaires heeft Goed voor Goed professionele medewerkers in dienst.

Bij Goed voor Goed werken we ook veel met stagiars. Ben je op zoek naar een stageplek? Bel ons!