Stichting Goed voor Goed en Cherity Re-use zijn vanaf 1 juni 2022 officieel partners. Cherity Re-use coördineert  namens Goed voor Goed alle gratis goederen en diensten. Joost, directeur Goed voor Goed, vertelt: “Beiden zijn we al meer dan tien jaar actief op Goeree-Overflakkee op het gebied van recycling, hergebruik, het ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie en armoedepreventie.”
Cherron Oostendorp startte twaalf jaar geleden met het verzamelen van spullen. Ze vertelt: “Dit varieerde van kleding tot witgoed, maar ook ritjes naar de voedselbank voor mensen zonder vervoer.” Een handjevol enthousiaste vrijwilligers en donateurs maakten met elkaar veel mogelijk. Door de kleinschaligheid van de organisatie kon Cherity Re-use er altijd voor zorgen dat de donaties werden ingezet voor wie dit nodig had. “Met Goed voor Goed samenwerken is een logische combi. Samen zetten we ons kosteloos in voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee.”