BELEIDSPLAN

” In dit plan zetten wij onze koers voor de komende jaren uiteen. Ook wordt in dit beleidsplan aandacht geschonken aan de wijze waarop wij deze plannen willen realiseren binnen de gestelde strategische kaders waarbij milieubescherming, werkgelegenheid en leefbaarheid centraal staan. Bij de samenstelling van dit beleidsplan is nauw overleg gevoerd met onze belangrijkste stakeholders, waaronder ook onze toegewijde en gedreven medewerkers. Zij maken het mogelijk om dagelijks die bijdrage te leveren die echt nodig is om werk te maken van de grote uitdagingen in onze maatschappij. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze rol en zorgen ervoor dat we die duurzaam blijven uitvoeren. Samen met onze partners gaan we actief aan de slag om het verschil te maken.”

Joost van Welsenis, Directeur-bestuurder John Brokling, Voorzitter Raad van Toezicht

JAARVERSLAG 2020

Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.