Projecten

Deze pagina moet nog gevuld worden

Goed gedaan

Veel mensen krijgen een lintje omdat ze jaren vergaderd hebben. Of uit hoofde van hun functie gewoon hun werk hebben gedaan.
Laten we waardering geven aan mensen die eigenlijk anoniem blijven.
Zoals de man die de slagboom van de Haringvlietbrug heeft verwijderd na een uur in de file te  hebben gestaan.
Geen evalueren maar monteren en daarna repareren