In 2012 is het initiatief genomen tot het eerste Repair Café op Goeree-Overflakkee. Als een van de toen honderden Repair Cafés in ons land, inmiddels ver over de duizend wereldwijd.
Een klein groepje reparateurs kwam in ’t Diekhuus bij elkaar om mensen die zelf niet kunnen repareren en ook geen directe buurman hebben die dat voor ze doet, te helpen.
Die ‘burenhulp’ herkent u nog altijd in de sfeer op ’t Repair Café.
Daarnaast hebben we langetermijndoelen, om het repareren terug te brengen in de maatschappij, als logische, duurzame stap. Een mentaliteitskwestie dus en ook heel praktisch de overdracht van kennis van het repareren op de volgende generatie.

Inmiddels zit een nog steeds groeiende groep vrijwilligers elke eerste zaterdag van de maand in het pand van het kringloopcentrum aan de Simon Stevinweg te Middelharnis.
De gastvrijheid is al van verre voelbaar en wij raden u zeker aan om na de reparatie nog een rondje te doen door hun verkoophal of neer te strijken in de koffiehoek. Ook ligt het repareren en hergebruik in elkaars verlengde qua duurzaamheidsgedachte, een prachtige match dus.

Meer info